1.6.09

Awatar

Jeszcze niedawno jurciopan nie znał tego pojęcia*. Co nie oznacza, że nie znał tej formy języka graficznego – mówienie "prozą" pixelową towarzyszyło mu już w czasach studenckich. Obecnie, w celu promowania swojej obecności w sieci, stworzył dwa awatary – jeden mieszczący się w kwadracie 45 na 45 pixeli,...


... drugi (chyba minimalna czytelna wielkość) 30 na 30.

Aby adekwatnie ocenić ich walory komunikacyjne, jurciopan zaleca cofnięcie się o kilka metrów od monitora.
*"(...) Awatar przyjmuje rozmaite formy – od niewielkiej grafiki rastrowej (bitmapowej), często bardzo uproszczonej lub symbolicznej, pojawiającej się np. przy komunikatach wysyłanych na fora dyskusyjne i służącej łatwemu rozpoznawaniu ich zarejestrowanych uczestników (...)"

Spotykamy także "bardzo złożone trójwymiarowe modele" ale to już nie jest to.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz