11.1.12

Jak założyć działalność gospodarczą w RP

Jest to banalnie proste (jurciopan choć nie lubi, zrobił to za kogoś kto nie lubi jeszcze bardziej). Sie bierze i sie wypełnia wniosek w Internecie, wpisuje m.in. PESEL oraz datę urodzenia (ha ha, co za mośki – nie wiedzą, że data jest ukryta w PESEL-u!); sie wybiera numerki PKD (Polska Klasyfikacja Działalności); sie idzie na drugi dzień do Gminy, żeby zaświadczyć w realu, że naprawdę się chciało założyć działalność. Wracając do numerków – zawarta w nich jest cała działalność człowieka polskiego! Jeśli ktoś robi coś na co nie ma numerka to znaczy, że nie ma działalności. No, od biedy ma wtedy działalność „gdzie indziej nie sklasyfikowaną. jurciopan sie długo głowił nad numerkami, bo jak się wyklika jeden numerek co się wydaje, że się będzie działało, a potem najdzie nas ochota na inne działanie, to trzeba będzie wrócić do wniosku i dodać sobie kolejny numerek (już w realu i ze znaczkiem skarbowym). Ale oto okazało się, że papier (a internet jeszcze bardziej!) jest cierpliwy i dodatkowo – nikt nie zabronił zaznaczyć więcej numerków, tak na zaś. Więc jurciopan zakliknął… wszystkie:
73.11.Z, 01.13.Z, 01.19.Z, 01.21.Z, 01.29.Z, 01.30.Z, 01.49.Z, 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z, 01.64.Z, 01.70.Z, 02.10.Z, 02.20.Z, 02.30.Z, 02.40.Z, 03.11.Z, 03.21.Z, 03.22.Z, 05.10.Z, 05.20.Z, 06.10.Z, 06.20.Z, 07.10.Z, 07.21.Z, 07.29.Z, 08.11.Z, 08.12.Z, 08.91.Z, 08.92.Z, 08.93.Z, 08.99.Z, 09.10.Z, 09.90.Z, 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.20.Z, 10.31.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.52.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.71.Z, 10.72.Z, 10.73.Z, 10.81.Z, 10.82.Z, 10.83.Z, 10.84.Z, 10.85.Z, 10.86.Z, 10.89.Z, 10.91.Z, 10.92.Z, 11.01.Z, 11.02.Z, 11.03.Z, 11.04.Z, 11.05.Z, 11.06.Z, 11.07.Z, 12.00.Z, 13.10.A, 13.10.B, 13.10.C, 13.10.D, 13.20.A, 13.20.B, 13.20.C, 13.20.D, 13.30.Z, 13.91.Z, 13.92.Z, 13.93.Z, 13.94.Z, 13.95.Z, 13.96.Z, 13.99.Z, 14.11.Z, 14.12.Z, 14.13.Z, 14.14.Z, 14.19.Z, 14.20.Z, 14.31.Z, 14.39.Z, 15.11.Z, 15.12.Z, 15.20.Z, 16.10.Z, 16.21.Z, 16.22.Z, 16.23.Z, 16.24.Z, 16.29.Z, 17.11.Z, 17.12.Z, 17.21.Z, 17.22.Z, 17.23.Z, 17.24.Z, 17.29.Z, 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 18.20.Z, 19.10.Z, 19.20.Z, 20.11.Z, 20.12.Z, 20.13.Z, 20.14.Z, 20.15.Z, 20.16.Z, 20.17.Z, 20.20.Z, 20.30.Z, 20.41.Z, 20.42.Z, 20.51.Z, 20.52.Z, 20.53.Z, 20.59.Z, 20.60.Z, 21.10.Z, 21.20.Z, 22.11.Z, 22.19.Z, 22.21.Z, 22.22.Z, 22.23.Z, 22.29.Z, 23.11.Z, 23.12.Z, 23.13.Z, 23.14.Z, 23.19.Z, 23.20.Z, 23.31.Z, 23.32.Z, 23.41.Z, 23.42.Z, 23.43.Z, 23.44.Z, 23.49.Z, 23.51.Z, 23.52.Z, 23.61.Z, 23.62.Z, 23.63.Z, 23.64.Z, 23.65.Z, 23.69.Z, 23.70.Z, 23.91.Z, 23.99.Z, 24.10.Z, 24.20.Z, 24.31.Z, 24.32.Z, 24.33.Z, 24.34.Z, 24.41.Z, 24.42.A, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z, 24.45.Z, 24.46.Z, 24.51.Z, 24.52.Z, 24.53.Z, 24.54.A, 24.54.B, 25.11.Z, 25.12.Z, 25.21.Z, 25.29.Z, 25.30.Z, 25.40.Z, 25.50.Z, 25.61.Z, 25.62.Z, 25.71.Z, 25.72.Z, 25.73.Z, 25.91.Z, 25.92.Z, 25.93.Z, 25.94.Z, 25.99.Z, 26.11.Z, 26.12.Z, 26.20.Z, 26.30.Z, 26.40.Z, 26.51.Z, 26.52.Z, 26.60.Z, 26.70.Z, 26.80.Z, 27.11.Z, 27.12.Z, 27.20.Z, 27.31.Z, 27.32.Z, 27.33.Z, 27.40.Z, 27.51.Z, 27.52.Z, 27.90.Z, 28.11.Z, 28.12.Z, 28.13.Z, 28.14.Z, 28.15.Z, 28.21.Z, 28.22.Z, 28.23.Z, 28.24.Z, 28.25.Z, 28.29.Z, 28.30.Z, 28.41.Z, 28.49.Z, 28.91.Z, 28.92.Z, 28.93.Z, 28.94.Z, 28.95.Z, 28.96.Z, 28.99.Z, 29.10.A, 29.10.B, 29.10.C, 29.10.D, 29.10.E, 29.20.Z, 29.31.Z, 29.32.Z, 30.11.Z, 30.12.Z, 30.20.Z, 30.30.Z, 30.40.Z, 30.91.Z, 30.92.Z, 30.99.Z, 31.01.Z, 31.02.Z, 31.03.Z, 31.09.Z, 32.11.Z, 32.12.Z, 32.13.Z, 32.20.Z, 32.30.Z, 32.40.Z, 32.50.Z, 32.91.Z, 32.99.Z, 33.11.Z, 33.12.Z, 33.13.Z, 33.14.Z, 33.15.Z, 33.16.Z, 33.17.Z, 33.19.Z, 33.20.Z, 35.11.Z, 35.12.Z, 35.13.Z, 35.14.Z, 35.21.Z, 35.22.Z, 35.23.Z, 35.30.Z, 36.00.Z, 37.00.Z, 38.11.Z, 38.12.Z, 38.21.Z, 38.22.Z, 38.31.Z, 38.32.Z, 39.00.Z, 41.10.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 42.12.Z, 42.13.Z, 42.21.Z, 42.22.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.11.Z, 46.12.Z, 46.13.Z, 46.14.Z, 46.15.Z, 46.16.Z, 46.17.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 46.21.Z, 46.22.Z, 46.23.Z, 46.24.Z, 46.31.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 46.34.A, 46.34.B, 46.35.Z, 46.36.Z, 46.37.Z, 46.38.Z, 46.39.Z, 46.41.Z, 46.42.Z, 46.43.Z, 46.44.Z, 46.45.Z, 46.46.Z, 46.47.Z, 46.48.Z, 46.49.Z, 46.51.Z, 46.52.Z, 46.61.Z, 46.62.Z, 46.63.Z, 46.64.Z, 46.65.Z, 46.66.Z, 46.69.Z, 46.71.Z, 46.72.Z, 46.73.Z, 46.74.Z, 46.75.Z, 46.76.Z, 46.77.Z, 46.90.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.21.Z, 47.22.Z, 47.23.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.26.Z, 47.29.Z, 47.30.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 49.42.Z, 49.50.A, 49.50.B, 50.10.Z, 50.20.Z, 50.30.Z, 50.40.Z, 51.10.Z, 51.21.Z, 51.22.Z, 52.10.A, 52.10.B, 52.21.Z, 52.22.A, 52.22.B, 52.23.Z, 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C, 52.29.A, 52.29.B, 52.29.C, 53.10.Z, 53.20.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 58.11.Z, 58.12.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 58.21.Z, 58.29.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 60.10.Z, 60.20.Z, 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z, 61.90.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 64.19.Z, 64.91.Z, 64.92.Z, 64.99.Z, 65.12.Z, 66.12.Z, 66.19.Z, 66.21.Z, 66.22.Z, 66.29.Z, 66.30.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 68.32.Z, 69.10.Z, 69.20.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 71.20.A, 71.20.B, 72.11.Z, 72.19.Z, 72.20.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.30.Z, 74.90.Z, 75.00.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.21.Z, 77.22.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.34.Z, 77.35.Z, 77.39.Z, 77.40.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 80.10.Z, 80.20.Z, 80.30.Z, 81.10.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.29.Z, 81.30.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.20.Z, 82.30.Z, 82.91.Z, 82.92.Z, 82.99.Z, 85.10.Z, 85.42.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.10.Z, 86.21.Z, 86.22.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.B, 86.90.C, 86.90.D, 86.90.E, 87.10.Z, 87.20.Z, 87.30.Z, 87.90.Z, 88.10.Z, 88.91.Z, 88.99.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 91.01.A, 91.01.B, 91.02.Z, 91.03.Z, 91.04.Z, 92.00.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.Z, 95.11.Z, 95.12.Z, 95.21.Z, 95.22.Z, 95.23.Z, 95.24.Z, 95.25.Z, 95.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.03.Z, 96.04.Z, 96.09.Z
Czyszczenie i konserwacja rakiet też tu jest, a jak!

7 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 2. No tak, troche to było nie na miejscu… ;-)
  Zresztą – jurciopan da się połknąć socjalizmowi po czym rozwali go od środka!

  OdpowiedzUsuń
 3. No tak, bo chodziło nie o szpony, a raczej miłosny uścisk:D

  OdpowiedzUsuń
 4. @BRb - Ty, który spacerujesz po państwowych chodnikach na pewno zrozumiesz :-)

  OdpowiedzUsuń
 5. ale robie to z obrzydzeniem ;))

  OdpowiedzUsuń
 6. Do każdej czynności trzeba wpompować nieco adrenaliny – wtedy staje się znośniejsza ;-)

  OdpowiedzUsuń
 7. Przydatne w rozwinięciu firmy moga być chwilówki konin ze względu na to,że są niezwykle łatwo dostępne. Jest to ciekawa alternatywa w porównaniu z bankami w których to scoring jest o wiele mniejszy i bardzo trudno dostać tam odpowiednią kwotę kredytu.

  OdpowiedzUsuń